• „Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

      • J. A. Komenský